Työmme tähtää kulttuurinmuutokseen Suomessa, ettei hyvinvointia rakennettaisi toisten vapauden kustannuksella