Valo - ei orjuudelle

Valo on tavallisista ihmisistä koostuva yhdistys, jonka päämääränä on pysäyttää ihmiskauppa

Työmme tähtää kulttuurinmuutokseen Suomessa, ettei kenenkään hyvinvointia rakennettaisi toisten vapauden kustannuksella.

Kaikki sai alkunsa Turussa vuonna 2012, kun muutama vapaaehtoinen lupautui tukihenkilöiksi ihmiskaupan uhreille. Pienestä alusta kasvoi lopulta yhdistys, joka toimii tällä hetkellä Suomessa kolmella eri paikkakunnalla: Jyväskylässä, Lahdessa ja Joensuussa. Toimintamme vaihtelee kaupungeittain tiimin koosta ja mukana olevien henkilöiden erityisosaamisesta riippuen.

Tiedon lisääminen on ensimmäinen askel ihmiskaupan lopettamisessa. On erityisen tärkeää, että tieto ihmiskaupan vaaroista saavuttaa haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset. Kun ongelma on tiedossa, jokainen voi myös omilla toimillaan olla mukana ihmiskaupan lopettamisessa.

Toimintamme on vapaaehtoistyötä ja se painottuu seuraaviin osa-alueisiin:
 

Koulutyö

Koulutyön tiimimme vierailevat yläkouluissa, lukioissa, ammattikouluissa ja rippikouluissa kertomassa ihmiskaupasta sekä keinoista vähentää hyväksikäyttöä. Tavoitamme koulutyömme kautta vuosittain satoja kouluikäisiä.

Kouluvierailujen tarkoituksena on kannustaa nuoria tekemään kuluttajana valintoja, jotka eivät polje kenenkään ihmisarvoa. Kerromme myös Euroopassa ilmenevistä hyväksikäytön muodoista, jotka kohdistuvat erityisesti nuoriin. Uskomme, että tiedon lisääminen ennaltaehkäisee nuorten joutumista hyväksikäytön uhreiksi.

Tapahtumatyö

Järjestämme tapahtumia ja vierailemme erilaisissa tilaisuuksissa kertomassa ihmiskaupasta sekä sen vastaisesta työstä. Tapahtumatyön kautta levitämme tietoisuutta ihmiskaupasta sekä keräämme varoja sen vastaiseen työhön. 

Kahtena vuonna olemme osallistuneet A21-järjestön maailmanlaajuiseen Walk for Freedom -tapahtumaan järjestämällä kävelyitä Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Joensuussa. Tapahtumassa ihmiskaupan vastustajat sadoissa kaupungeissa eri puolilla maailmaa kävelevät jonoissa tehdäkseen ihmiskauppaa näkyväksi omilla kotikaduillaan ja kerätäkseen varoja sen vastaiseen työhön. Vuonna 2017 järjestämiimme Walk for Freedom -tapahtumiin osallistui yli 450 ihmistä. Katso video Jyväskylän Walk for Freedomista.

Tavoittava työ

Haavoittuvuus on väylä, jota ihmiskauppiaat käyttävät. Niinpä käymmekin säännöllisesti tapaamassa haavoittuvassa asemassa olevia naisia.

Tapaamisten tarkoituksena on rakentaa haavoittavassa asemassa oleville naisille sosiaalista tukiverkkoa ja samalla auttaa heitä huomaamaan heidän todellinen arvonsa.

Valon seuraava askel on edistää tukihenkilötoimintaa, jonka avulla kuntaan kotiutetut ihmiskaupan uhrit saavat apua uutta elämää aloittaessa.

Missio

Työmme tähtää kulttuurinmuutokseen Suomessa, ettei hyvinvointia rakennettaisi toisten vapauden kustannuksella.

Visio

Rakennamme määrätietoisesti Suomesta oikeudenmukaisuuden edelläkävijää.
Pyrkimyksemme on ihmiskaupan lopettaminen.

Arvot

Toivo
Teemme laadukasta ja toivoa tuottavaa työtä.

Arvo
Toimimme kristillisellä arvopohjalla, yksilön arvo on työmme keskipiste.

Asiantuntijuus
Haluamme lisätä asiantuntijuuttamme – koulutamme ja kouluttaudumme.
 
Verkostoituminen
Teemme yhteistyötä viranomaisten, seurakuntien ja muiden alan toimijoiden kanssa.